top of page

Intranätportal i SharePoint Online

Unisight Portal är en paketerad intranätlösning som är lätt att komma igång med, enkel att använda och passar perfekt in i Microsofts ekosystem Microsoft 365 med SharePoint Online.

 

Portalen fungerar som dörren in till den digitala arbetsplatsen för att ge all rätt och riktad information och de verkyg medarbetarna behöver. Unisight Portal kan användas överallt och från olika enheter och innehåller en mängd effektiva sätt att dela och ta del av information.

 

Med de standardfunktioner som finns i SharePoint Online och våra egenutvecklade webbdelar kan vi erbjuda ett standardiserat och rikt intranät som höjer engagemanget och den interna kommunikationen.

Vi erbjuder ett långsiktigt partnerskap med en mångårig erfarenhet av att utveckla, införa, underhålla och vidareutveckla levande moderna intranät.

Skärmbild på startsida för ett intranät i SharePoint Online

En berikad och anpassad standardlösning

Vi har valt att använda det som SharePoint Online är bra på och berika det med egna funktioner där de saknas eller vi tycker vi kan göra en bättre lösning än den som finns. De funktioner som finns färdiga att använda i plattformen är tillsammans med våra egna webbdelar är fullgoda för många organisationer. Dessutom möjliggör det att enkelt tillgodogöra sig nya funktioner som släpps kontinuerligt i plattformen.

SharePoint Online erbjuder stora möjligheter att anpassa layout och design av webbsidor om man förstår hur plattformen fungerar vilket vi är experter på. Det är enkelt att få det fokus och budskap som önskas på olika sidor, oavsett om det är en startsida, en kontor-/avdelningssida eller en informationssida om något specifikt. Varje organisation har möjlighet att skapa sin egen sociala knytpunkt och få den att se ut så det passar deras behov.

Skärmbild på en modul som visar nyheter på ett intranät
Skärmbild på en modul för ett intranät som visar KPI:er

Exempel på våra egenutvecklade webbdelar

Här följer några exempel på våra egenutvecklade webbdelar som berikar funktionaliteten i ett intranät ytterligare:

 • Nyheter med tabbaserad navigation

 • Medarbetarsök och kompetenshantering

 • Aviseringscenter

 • Viktiga meddelanden (med funktioner för tidsstyrning)

 • Nyhetsarkiv

 • Visuell presentation av KPI:er med mätare

 • Medarbetarpresention

 • Videocenterportal

 • Anpassade sökfunktioner för SharePoint

 • Avisering av siduppdateringar för redaktörer

 • Snabbgenvägar med flera tabbar

Utöver våra webbdelar har vi även byggt lösningar för tex dokumentsök/-filtrering, bokningslösningar och en konferensrums- och resursbokning funktion med grafisk layout av rum. 

Kontakta oss för mer information och möjlighet till demo. 

Vi träffar er gärna på plats eller online via Teams.

Våra principer för att lyckas med ett intranät:

 • Ett intranät ska vara ändamålsenligt – det kan vara litet och enkelt – eller stort och omfattande.

 • Intranätet och dess syfte behöver passa in i helheten – dvs att det finns en informationsstruktur och kommunicerade riktlinjer för hur och var vi kommunicerar om vad inom företaget? (SharePoint, Teams, epost,…)

 • Svälj inte elefanten hel – börja med det ni behöver först och bygg ut/utveckla därefter när behoven kommer/växer.

 • Kan alla bidra och visa engagemang så kommer närvaron vara större – det är grundprincipen för att alla sociala media-tjänster har fått genomslag

 • Använd standardfunktionalitet så långt det går och anpassa/utveckla där det är nödvändigt. Det blir mindre kostsam förvaltning och underhåll. Ny funktionalitet kommer dessutom kontinuerligt.

 • Gör inte ett dokumenthanteringsprojekt av det

Exempel på kundreferenser:

Logotyp Piab
bottom of page