top of page

Webparts för intranät och portaler

När vi utvecklar intranät och portaler för våra kunder har vi valt att använda det som SharePoint Online är bra på och berika det med egna funktioner där det saknas eller vi tycker vi kan göra en bättre lösning än den som finns. De funktioner som finns färdiga att använda i plattformen är tillsammans med våra egna webbdelar är fullgoda för många organisationer.

 

Nedan visar vi på ett antal exempel på webparts som vi själva har utvecklat och som används av våra kunder i intranät och portaler av olika slag för att få en rik och effektiv intern kommunikation och främja informationsspridning och samarbete.

Kontakta oss för mer information och möjlighet till demo. 

Vi träffar er gärna på plats eller online via Teams.

Nyhetswebpart med tabbaserad navigering och "top news"

Vi erbjuder en nyhetswebpart som ger möjlighet att utnyttja den tillgängliga ytan på en SharePointsida eller startsida bättre. Med tabbaserad navigation för olika typer av nyheter får fler nyheter plats på samma yta. Webparten har också en "topnews"-del som kan visa ett antal nyheter som alterneras i en karusell som kan konfigureras efter önskemål.

Skärmbild på modul som visar nyheter på ett intranät i SharePoint Online

KPI / Nyckeltal

Våra webparts för att visa KPI-värden/nyckeltal berikar en webbplats på ett visuellt sätt. Vi har olika slags mätare som kan matcha färgteman och ställas in för att visas på olika sätt. Vi har också utvecklat en förbättrad Excel chart viewer än det stöd som finns inbyggt i SharePoint för att kunna presentera en mer rik visuell upplevelse på ett intranät eller en portalsida.

Mätarna kan användas i olika storlekar på en webbsida och skalar för att användas i alla format som SharePoint som standard använder.

Datan som visas i mätarna kan antingen matas in manuellt eller kopplas till en SharePointlista som har en integration till en annan data källa, tex datawarehouse, ekononisystem eller annan datakälla som är nåbar vi API.

Skärmbild på modul som visar KPI:er på ett SharePoint-intranät

Aviseringscenter

Vårt aviseringscenter möjliggör att visa aviseringar som är riktade till antingen alla eller begränsade målgrupper medarbetare för specifika ändamål. I aviseringscentret kan information om åtgärder som medarbetare behöver agera. Här följer ett antal exempel på aviseringar som kan visas i aviseringscentret, men det är inte begränsat till dessa:

  • Påminnelse om tidrapportering och utläggsredovisning

  • Påminnelse till chefer att planera utvecklingssamtal eller lönesamtal

  • Avisering om fakturor som behöver attesteras

  • Avisering om inköpasanmodan som behöver attesteras

  • Avisering eller påminnelse om interna utbildning som behöver genomföras

  • Påminnelse för intranätredaktörer om sidor som behöver uppdateras eller granskas

Webparten er bjuder en stor möjlighet att anpassa vilken information som ska visas för alla medarbetare eller för specifika målgrupper, tex chefer.

Skärmbild på webpart som visar aviseringar för en användare i SharePoint Online

Livscykelhanteirng för intranätsidor och innehåll

Vår lösning för livscykelhantering av innehållssidor och innehåll underlättar för alla webbplatsadministratörer och redaktörer att hålla en översiktlig koll på att alla sidor är uppdaterade. 

Lösningen gör det möjligt att få en samlad vy över alla sidor, vem som är ansvarig och när den senast är uppdaterad, samt att vi har en funktion för att avisera den som är sidansvarig om att det är dags att uppdatera sidan på nytt.

Det finns även funktioner för att ersätta sidansvariga och filtrera listan med sidor baserat på användare.

Skärmbild på lösning för livscykelhantering i SharePoint

Sökcenter för Nyhets-/Mediaarkiv och dokument

Vår lösning ger en rik sök- och filterfunktion för att på ett kraftfullt och intuitivt sätt kunna hitta information. Med SharePoints kapabla sökfunktioner tillsammans med kategorisering och filtrering är det snabbt och enkelt och hitta vad man söker efter även om man inte alltid vet vad man letar efter.

 

Lösningen lämpar sig bäst för att använda som tex nyhetsarkiv eller som videoportal eller för att söka annat mediamaterial. Det funkar lika bra att använda den för att söka i dokumentbibliotek. 

Skärmbild på modul som innehåller en videoportal i SharePoint Online

Viktiga meddelanden och avbrottsaviseringar

Vi har flera olika funktioner för att visa viktiga meddelander på intranät och portaler i SharePoint Online. Vi kan både visa iögonfallande banners högst upp på en webbsida som kan vara tidsstyrda, eller i olika aviseringscenter. Avbrottsaviseringar kan både vara av typen att avbrott pågår till att visa aktuell status på någon funktion eller på ett system.

Skärmbild på modul som visar meddelanden och driftinformation på ett intranät

Dokumentfilter för att hitta dokument baserat på metadata

Vi har en anpassad lösning för SharePoint Online som gör det ännu enklare och snabbare för medarbetarna att filtrera och hitta dokument. Det är ett dokumentfilter som gör att medarbetarna enkelt kan klicka på knappar för olika metadata som styr vilket dokumenturval som ska visas. Flera val av metadata kan göras samtidigt med knappar som dynamiskt filtrerar urvalet. Dokumentens metadata kan också uppdateras direkt i gränssnittet.

 

Filtret är konfigurerbart för att kundens administratörer själva ska kunna välja vilka metadatafält som visas i filtret, samt vilka kolumner som synliggörs i dokumentlistan. Med en anpassning som denna i er SharePoint dokumenthantering så förenklas arbetet för medarbetarna och det blir tydligare och snabbare att hitta rätt information.

Skärmbild på modul som möjliggör filtrering på dokument baserat på metadata

Utöver dessa webparts och lösningar som vi visar ovan har vi fler som vi utvecklat för våra kunder. Kontakta oss för att få veta mer om vad vi kan erbjuda!

Kontakta oss för mer information och möjlighet till demo. 

Vi träffar er gärna på plats eller online via Teams.

bottom of page