top of page

Projekthantering i Microsoft 365

Vi har under de senaste åren samlat stor erfarenhet i hur man bygger effektiva projektstödsystem i Microsoft 365 med fokus på SharePoint och Teams. Vi har byggt lösningar för att ge våra kunder som är allt ifrån femtio medarbetare upp till flera tusen medarbetare ett verktygsstöd som hjälper dem i såväl det operativa projektarbetet och i den strategiska övergripande uppföljningen. Med vår lösning får ni en lösning som bygger på tjänster och applikationer som medarbetarna redan är vana vid, som SharePoint och Teams.

Vår paketerade lösning för Projektportal erbjuder möjlighet att få kontroll över projekten för både projektledare, PMO och andra intressenter genom att använda de bästa funktionerna i SharePoint och Teams. Vi har även byggt helt anpassade projektportalslösningar där projektmodellen är tätare integrerad i samarbetsytorna.

 

Genom att använda SharePoints funktioner för att skapa översiktliga informationssidor och portföljvyer, och använda Teams för projektsamarbete och kommunikation får vi en helhet som använder verktyg som användarna är vana att använda. Vi använder komponenter från lösning Ledningssystem för att kunna skapa projektstyrningsmodeller där man enkelt kan hitta projektprocesser, mallar och styrande dokument.

Schematiskbild över projektprocess
Skärmbild på projektportal i SharePoint

Full kontroll på projekten

Vår lösning erbjuder att få en översikt på alla pågående projekt så projektägare, PMO eller projektkontor får den informationen de behöver när de behöver den. Vilken information som ska visas är anpassningsbar för er som kund. En projektportal erbjuder en central plats för uppföljning av projekt, men även för att tillgängliggöra projektmodell, dokument och mallar, FAQ:s och all projektrelaterad information.

Skärmbild på projektportfölj i SharePoint

Projektplatser i SharePoint och Teams

Varje projekt får en egen arbetsyta i Teams och/eller SharePoint som skapas automatiskt efter fördefinierade mallar, anpassade för organisationens projektmodell. Teams lämpar sig bäst för aktivt arbete och dialoger och samarbete med dokument och möten, medans SharePoint kommer bäst till användning när resultat och information ska presenteras.

Det går utmärkt att användar tjänsterna Teams och SharePoint ihop och till exempel kan SharePointsidor visas inom projektets arbetsyta i Teams. Genom att använda dessa tjänster ihop kan organisationen få en organiserad och homogen projektstyrning, där tjänster som redan är licensierade och används får ytterligare användning.

 

Medarbetarna känner igen sig i verktygen och blir därmed effektiva i sin användning av den, och dessutom så hålls både processer och dokument inom företagets egna organisation och inga tredjepartslösnignar eller tjänster behövs. Den investering som tagit för att ha en säker Microsoft 365-plattform kan kapitaliseras ytterligare.

Skärmbild på projektyta i SharePoint Online

Kontakta oss för mer information och möjlighet till demo. 

Vi träffar er gärna på plats eller online via Teams.

Exempel på kundreferenser:

Logotyp för Granitor
bottom of page