top of page

Ledningssystem i SharePoint Online

Unisights lösning för ledningssystem visualiserar verksamhetens processer och skapar ordning och reda på styrande dokument, instruktioner och andra viktiga dokument. Stödet underlättar för medarbetare att hitta information som de behöver och säkerställer att information är uppdaterad och relevant. Hela lösningen är utvecklad för att förenkla för medarbetarna att hitta rätt styrande informationen på ett enkelet och smidigt sätt genom intuitiv grafisk navigering.

Digitalt och molnbaserat ledningssystem

Utifrån vår kompetens och kunskap inom ledningssystem tillsammans med erfarenhet från utveckling i SharePoint och Office 365 har vi tagit fram en lösning för ett digitalt och molnbaserat ledningssystem. Utveckling och anpassningar har gjorts för att bygga upp processobjekt med tillhörande metadata, dokument, länkar och hantering av kontroller och aviseringar.

Skärmbild på processkarta i SharePoint

Grafisk presentation av processer

Via det administrativa gränssnittet registreras processer och tillhörande information. Dokument laddas upp och kopplas till aktuella processer. Den grafisk presentationen byggs sedan upp av de registrerade processobjekten och tillhörande dokument och länkar.

 

Exempel på ingående funktioner:

  • Registrera processer och information

  • Ladda upp dokument

  • Registrera länkar

  • Koppla/relaterade processobjekt

  • Definiera fastställandedatum för dokument

  • Koppla dokument och länkar till process

  • Koppla ansvarig till processer och dokument

Kontroll och uppföljning

Ledningssystemets dokument och processer registreras med ett revisionsdatum. Automatiska kontroller följer sedan upp dessa datum och e-post skickas till ansvariga personer inom organisationen innan datum passeras. Användare har även möjlighet att ta del av aviseringar för valda processobjekt och dokument då förändringar sker.

Skärmbild på kvalitetssystem i SharePoint

Kontakta oss för mer information och möjlighet till demo. 

Vi träffar er gärna på plats eller online via Teams.

bottom of page