top of page

Avtalshantering i Microsoft 365

Digital avtalshantering i Microsoft 365 och SharePoint Online förenklar och effektiviserar företagets hantering och uppföljning av avtal. I vår paketeriad lösning som är färdig att använda direkt har vi tagit fram funktioner och stöd för att registrera, hantera och följa upp avtal med automatiserade påminnelser för att aldrig missa uppsägning och förlängning av avtal.

Fördelen med att ha ett effektivt system för avtalshantering i Microsoft/Office 365 är att det passar rakt in i den befintliga plattformen, inga extra system eller licenser krävs och allt är nåbart för alla användare var de än är.

Ökad kostnadskontroll

Med ett effektivt system för avtalshantering ökar ni kostnadskontrollen och skapar bättre förutsättningar för att undvika onödiga merkostnader med avtal som glöms bort. Med vår lösning får ni god ordning på era avtal, tydlighet kring vem som har ansvar, när de löper ut, avtalsvärde, samt avisering om slutdatum och uppsägning. Dessutom lagras allting i er egen Microsoft 365-tenant vilket ökar nyttan av er investering i Microsoft 365.

Effektivisera och underlätta er avtalshantering

Avtalshanteringen innehåller de centrala funktioner som behövs för att effektivisera och underlätta er avtalshantering:
 

  • Registrera avtal med tillhörande information

  • Behörighetsstyrd access för avtal och avtalsinformation

  • Ladda upp ett eller flera dokument och koppla till avtalet

  • Motpartsregister och koppla motpart till avtalet

  • Sök och hitta avtal enkelt baserat på innehåll i avtal och/eller meta-data

  • Filtrera och sortera avtal i personliga eller gemensamma vyer för bästa möjliga översikt

  • Aviseringar via e-post till avtalsansvariga och/eller avtalshandläggare

  • Massuppdatering av handläggare

Kontakta oss för mer information och möjlighet till demo av Avtalshanteringen. 

Vi träffar er gärna på plats eller online via Teams.

Exempel på kundreferenser:

Logotyper för kundreferenser.
bottom of page