Upptäck Unisight

En enklare arbetsdag

Unisight är paketerad suite av lösningar och funktioner för att öka nyttan av tjänsterna i Office 365. Unisight Portal är en paketerad intranätlösning som är lätt att komma igång med, enkel att använda och passar perfekt in i Microsofts ekosystem Office 365 med SharePoint Online. Portalen fungerar som dörren in till den digitala arbetsplatsen och de verkyg medarbetarna behöver. Unisight Portal kan användas överallt och från olika enheter och innehåller en mängd effektiva sätt att dela och ta del av information. Unisight Portal är den centrala pusselbiten i konceptet Unisight, som idag också innehåller lösningar för Avtalshantering, Ledningsystemsstöd och portal för Styrelsearbete. Unisight utvecklas kontinuerligt och nya funktioner och lösningar tillkommer allteftersom.

Unisight skapar en enklare arbetsdag genom att medarbetaren snabbt och enkelt kan hitta information och kollegor, hålla sig uppdaterad och få sitt jobb gjort.

Engagerade medarbetare

Unisight är en digital arbetsplats anpassad för nya arbetssätt där medarbetarna kan utföra sitt arbete utifrån där det passar dem bäst. Unisight effektiviserar flödet av information inom företaget och hjälper även till att driva en kulturförändring med högre engagemang från medarbetare och mer transparens i information från alla delar i företaget.

Effektivare organisation

Unisight innehåller en mängd moduler och funktioner för att effektivisera och underlätta informationsspridning och samarbete inom organisationen. Genom effektiva informationsflöden och enkel tillgång till de funktioner och den information medarbetaren behöver ger Unisight medarbetaren förutsättningar att utföra sitt jobb på ett bättre och effektivare sätt. En kraftfull sökmotor och mobil åtkomst säkerställer att medarbetaren har rätt information vid rätt tillfälle.

Läs mer om moduler och funktioner

Kontakta oss för mer information och en demo