Erbjudande

Vårt erbjudande är en levande intranätlösning som bidrar till ökad effektivitet i samarbete och  internkommunikation, och som engagerar medarbetarna genom ett aktivt socialt deltagande. Unisight är en modulbaserad tjänst där vi erbjuder kunden att anpassa leveransen efter sina behov. Våra moduler förvaltas och vidareutvecklas kontinuerligt vilket bidrar till långsiktighet i tjänsten. Vi som företag engagerar oss också i vår kundrelation långsiktigt, och är aktivt med och bidrar till att kundens medarbetare får en lösning som används och som de är nöjda med.

Införandeprojekt

Ett införandeprojekt anpassar Unisight efter kundens behov, med allt ifrån valda moduler till anpassning av grafisk profil. Vi har en projektmodell som säkert och förutsägbart tar våra projektleveranser från idé till realisation. Vi har stor erfarenhet vad som krävs för att genomföra lyckade implementationer och lanseringar av intranät och är kundens idéspruta och bollplank genom hela processen. Med en väldefinierad leverans kan vi erbjuda våra kunder ett attraktivt fast pris för ett införande av Unisight.

4pelarebild

Löpande nyttjanderätt och förvaltning

Enligt vår erfarenhet är en väl fungerande förvaltning och kontinuerlig förbättring en förutsättning för ett fungerande och uppskattat intranät. I den löpande nyttjandeavgiften ingår en förvaltning som är anpassad till kundens nyttjande av Unisight. Det innebär att vi löpande håller förvaltningsmöten med kundens egna förvaltningsledare eller systemägare, där vi går igenom eventuella problem, förbättringsidéer och vilka nyheter som finns i Unisight eller nya möjligheter i bakomliggande SharePoint Online.

Läs mer om moduler och funktioner

Kontakta oss för mer information och en demo