Erbjudande

Vårt erbjudande är en aktiv partner som hjälper er maximera nyttan av era onlinetjänster, dels genom våra egna paketerade lösningar, men även med kundunika lösningar i Microsoft 365 och Azure. Vi tror att kombinationen av tillgängliga lättanvända funktioner som hjälper medarbetaren i vardagen, och möjligheten för medarbetarna att själva bidra med innehåll är ett vinnande koncept för ett effektivt och uppskattat verksamhetsstöd. Vi har valt att bygga våra lösningar anpassade för att dra full nytta av alla nyheter som ständigt kommer i Microsofts onlineplattformar – vi vill inte låsa in er i krångliga underhållssituationer.

Vi är en konsultpartner som tar ansvar för våra lösningar och agerar proaktivt och långsiktigt i våra kundrelationer. Vi vill vara våra kunders bästa leverantör, även om vi föredrar uttrycket partner där vi gemensamt arbetar för att lyckas tillsammans. Som företag har vi en gedigen erfarenhet av onlinelösnignar och vet vad som funkar och inte.

Införandeprojekt

Ett införandeprojekt anpassar Unisights komponenter efter kundens behov, med allt ifrån valda moduler till anpassning av grafisk profil. Vi har en projektmodell som säkert och förutsägbart tar våra projektleveranser från idé till realisation. Vi har stor erfarenhet vad som krävs för att genomföra lyckade implementationer och lanseringar av intranät och är kundens idéspruta och bollplank genom hela processen. Med en väldefinierad leverans kan vi erbjuda våra kunder ett attraktivt fast pris för ett införande av Unisight.

4pelarebild

Löpande nyttjanderätt och förvaltning

Enligt vår erfarenhet är en väl fungerande förvaltning och kontinuerlig förbättring en förutsättning för ett fungerande och uppskattat intranät. I den löpande nyttjandeavgiften ingår en förvaltning som är anpassad till kundens nyttjande av Unisight. Det innebär att vi löpande håller förvaltningsmöten med kundens egna förvaltningsledare eller systemägare, där vi går igenom eventuella problem, förbättringsidéer och vilka nyheter som finns i vår leverans eller nya möjligheter i bakomliggande SharePoint Online.

Läs mer om moduler och funktioner

Kontakta oss för mer information och en demo